آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: اسفند ۲, ۱۳۹۷

استاندار مازندران خبر داد: موافقت با تغییر کاربری دو فضای آموزشی در بابلسروفریدونکنار

استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش مازندران از تصویب اجازه تغییر کاربری املاک و فضاهای آموزشی آموزش و پرورش استان مازندران برای حمایت از این نهاد و با هدف درآمد پایدار خبرداد که در قدم نخست، دو مورد در بابلسر و فریدونکنار انجام شد. به گزارش کناریها،احمد حسین زادگان روز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران اظهار کرد: برای حمایت از نهاد آموزش و پرورش باید برنامه عملیاتی و قابل تحقق تدوین شود. وی درخواست داد که …

ادامه نوشته »