ثبت اولین مورد اهدای عضو امسال در مازندران

کارشناس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اهدای عضو بانوی ۲۵ ساله در فریدونکنار خبر داد.