امام جمعه فریدونکنار: قدرت سپاه پاسداران سبب کینه دشمنان شده است/سپاه در دل ملت ایران جای دارد

امام جمعه فریدونکنار با اشاره به اینکه قدرت سپاه پاسداران موجب کینه دشمنان شده است گفت: سپاه در دل ملت ایران جای دارد.