نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس: «خاویار» برند صادرات مازندران برای ارزآوری است

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس، خاویار را برند صادرات استان برای ارزآوری در کشور برشمرد.