بایگانی‌ روزانه: تیر ۲۴, ۱۳۹۸

0

رئیس اداره امور مالیاتی فریدونکنار مطرح کرد اشخاص حقوقی و فعالان بازرگانی بیشترین بدهکار مالیاتی در فریدونکنار

رئیس اداره امور مالیاتی فریدونکنار گفت: بیشترین مطالبات مالیاتی که در این شهرستان وجود دارد مربوط به اشخاص حقوقی و فعالان بخش بازرگانی است.