بایگانی‌ روزانه: مرداد ۲۲, ۱۳۹۸

0

‍‍‍ نانواکناری در گفتگو با بولتن نیوز مطرح کرد؛ هشدار به مقامات دولتی برای ورادات برنج در فصل برداشت/ استفاده از ابزارهای قانونی برای ممنوعیت واردات

‍‍‍ پ پ ‍‍‍
نانواکناری در گفتگو با بولتن نیوز مطرح کرد؛
هشدار به مقامات دولتی برای ورادات برنج در فصل برداشت/ استفاده از ابزارهای قانونی برای ممنوعیت واردات