مدیر کانون پرورش فکری کودکان فریدونکنار مطرح کرد اشاعه حقوق کودکان در دستور کار کانون پرورش فکری/ خانواده‌ها، فرزندان را حمایت عاطفی کنند