تبلیغات در کناریها و شرایط آن

با تبلیغات در فضای مجازی محافظ منابع طبیعی خود باشیم

تبلیغات در کانال، اینستاگرام و وبسایت کناریها برای همه عموم آزاد می باشد و با پکیج قیمتی مناسبی که ارائه گردیده است می توانید به راحتی کسب و کار خود را به مردم معرفی نمایید.

توضیح تبلیغات در کانال تلگرام کناریها

۱) تبلیغات در کانال کناریها در ساعت های (نیم) صورت می گیرد و ساعت های نیم یعنی مثلا ۹:۳۰ ، ۱۰:۳۰ ، ۱۷:۳۰ و … و در هر روز نهایتا یکبار تبلیغات در کانال درج می گردد.

۲) تبلیغات های آخری که به عنوان پست آخر محسوب می شوند مبلغشان دو برابر محسوب خواهد شد.

۳) در صورتی که بخواهید پست سنجاق شده داشته باشید به ازای هر ۱۲ ساعت مبلغ ۵۰/۰۰۰ تومان باید در نظر داشته باشید.

 توضیح تبلیغات در اینستاگرام کناریها

۱) تبلیغات در اینستاگرام کناریها ممکن است در هر ساعتی صورت پذیرد و بستگی به سفارش مشتری قابل تنظیم می باشد.

۲) پست ها به درخواست مشتری هم می تواند در صفحه اصلی قرار گیرد و هم در قسمت استوری که تفاوت قیمتی با هم ندارند.

۳) پست های تبلیغاتی که در صفحه اصلی تکرار می شوند، جهت جلوگیری از تکرار، پست های قبلی پاک می شوند و پست جدید جایگزین آن می شود.

پنل ۱  (تبلیغات در کانال تلگرام کناریها)

 (۱ مرتبه) (۲۴/۰۰۰ تومان)

 (۳ مرتبه) (۶۹/۰۰۰ تومان)

 (۷ مرتبه) (۱۵۴/۰۰۰ تومان)

 (۱۵ مرتبه) (۳۱۵/۰۰۰ تومان)

 (۳۰ مرتبه) (۶۰۰/۰۰۰ تومان)

پنل ۲  (تبلیغات در اینستاگرام کناریها)

 (۱ مرتبه) (۲۹/۰۰۰ تومان)

 (۳ مرتبه) (۸۴/۰۰۰ تومان)

 (۷ مرتبه) (۱۸۹/۰۰۰ تومان)

پنل ۳  (تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام کناریها)

 (۱ مرتبه) (۵۳/۰۰۰ تومان)

 (۳ مرتبه) (۱۵۳/۰۰۰ تومان)

 (۷ مرتبه) (۳۴۳/۰۰۰ تومان)

پنل ۴ (تبلیغات در بهترین قسمت سایت)

۶ ماهه (۷۰۰/۰۰۰ تومان)

۱ ساله (۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان)