برچسب زده شده با : فرهنگ و ارشاد
نوشته سیدعباس بردبار/ تحلیل و نقدی بر اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامی فریدونکنار

به گزارش کناریها، به رئیس اداره ارشاد پیشنهاد میکنم دوباره مطالعه ای بر حوزه های کاری خود داشته باشد و سیاست های اجرایی اداره مربوطه از جمله #راهبردها ، #اهداف و #وظایف را برای خود سرمشق بگیرد و به این اداره بی تحرک و بی جان در شهر خونی تازه تزریق کند. 🔻 نقد من […]

پایگاه خبری و تحلیلی کناریها | سایت خبری کناریهای فریدونکنار