ویژه های خبری

برچسب زده شده با : خسروی

=
وحید خسروی در گفتگو با کناریها : کسب رتبه چهارم استان در مقایسهء درآمد و هزینه و ضریب تعادل در 9 ماهه نخست سال 95 / مردم با اطلاع کافی و بدون توجه به تبلیغات ه...

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی