ویژه های خبری

برچسب زده شده با : خواننده فریدونکناری

=
نام و نام خانوادگی: مسلم طالبی تاریخ تولد: 7 تیرماه سا...
=
""امین شریعتی"" متولد ٢١ دی ١٣٧٣ از شهرستان فریدونکنار استان مازندران می باشد که در زمینه موسیقی پاپ ایرانی فعالیت می کند وی از...

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی