ویژه های خبری

برچسب زده شده با : شوراشهر

=
بسمی تعالی موضوع :                                       آمایش سرزمین فریدونکنار نویسنده : دانای بیدار
=
بسمی تعالی موضوع:                            مدیریت شهری یا شهر داری نویسنده و محقق : دانای بیدار ...
=
ارسال نامه به رئیس جمهور و نصب بنر حمایت مردمی از منطقه آزاد توسط شورای اسلامی شهر و روابط عمومی شهرداری فریدونکنار!!!چندی قبل نامه ای از سوی شورای شهر فرید...

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی