ویژه های خبری

برچسب زده شده با : شوراشهر

=
بسمی تعالی   موضوع :                                       آمایش سرزمین فریدونکنار   نویسنده : دانای بیدار
=
بسمی تعالی   موضوع:                            مدیریت شهری یا شهر داری   نویسنده و محقق : دانای بیدار ...
=
ارسال نامه به رئیس جمهور و نصب بنر حمایت مردمی از منطقه آزاد توسط شورای اسلامی شهر و روابط عمومی شهرداری فریدونکنار!!! چندی قبل نامه ای از سوی شورای شهر فرید...

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی