ویژه های خبری

مافیای قدرت عامل تبعیض‌های اجتماعی ...

فاصله طبقاتي ميان حلقه قدرت و ثروت و را با طبقات مياني و فرودست جامعه عميق و عميق تر کرده است. برخي شکاف طبقاتي در ايران را آنقدر گسترده مي‌دانند که معتقدند کشورمان در آستانه سائوپائولو شدن است. منظور از «سائوپائولو»، (شهري در برزيل) جامعه اي است که در آن گروهي با بيشترين ثروت و امکانات در بهشت برين به سر مي برند و سايرين همچون نفرين شدگان در دوزخ فقر رها مي شوند. اين تعبيري است که براي نخستين بار به منظور بيان عمق فاصله طبقاتي در جامعه ايران به کار رفته است و بازتاب گسترده ای داشته است. در دايره المعارف علوم اجتماعي در تعريف نابرابري اجتماعي آمده است: «شرايطي که درآن اعضاي مختلف يک جامعه درآمد، شأن، امکانات وفرصت‌هاي متفاوتي دارند.»

عدم عدالت اجتماعی، فقدان اشتغال كافي، توزيع نابرابر فرصت‌ها، انحصارها و امتيازهاي اهدا شده به افراد خودي و شکاف‌هاي گسترده درآمدي فاصله طبقاتي ميان حلقه قدرت و ثروت و را با طبقات مياني و فرودست جامعه عميق و عميق تر کرده است. برخي شکاف طبقاتي در ايران را آنقدر گسترده مي‌دانند که معتقدند کشورمان در آستانه #سائوپائولو شدن است. منظور از «سائوپائولو»، (شهري در برزيل) جامعه اي است که در آن گروهي با بيشترين ثروت و امکانات در بهشت برين به سر مي برند و سايرين همچون نفرين شدگان در دوزخ فقر رها مي شوند. اين تعبيري است که براي نخستين بار به منظور بيان عمق فاصله طبقاتي در جامعه ايران به کار رفته است و بازتاب گسترده ای داشته است. در دايره المعارف علوم اجتماعي در تعريف #نابرابري_اجتماعي آمده است: «شرايطي که درآن اعضاي مختلف يک جامعه درآمد، شأن، امکانات وفرصت‌هاي متفاوتي دارند.» از سوي ديگر بايد بر اين امر اذعان داشت که تصميم گيران و صاحبان قدرت بيش از همه به تشديد نابرابري هاي اجتماعي دامن زده اند حتي در جوامع توسعه يافته هم افراد صاحب نفوذ و وابسته به قدرت در تصميمات، نفع شخصي و گروهي خويش را بر منافع جمعي ترجيح مي دهند اما اين امر در جامعه ايران گسترده تر است. بي ترديد براي اينکه بدانيم، ميزان نابرابري و شکاف طبقاتي در ايران تا چه حد است، بايد به آمارها استناد کنيم. مطابق آمارهاي دفتر عمران سازمان ملل، از ميان ۱۴۳ کشور مورد بررسي در شکاف طبقاتي، ايران در رتبه ۶۷ قرار دارد و طبق گزارش کامل بودجه خانوار‌هاي شهري در سال ۱۳۹۶ نمايانگر اين واقعيت تلخ است که در ایران متوسط هزينه ثروتمندترين خانوارها ۱۴ برابر بيش از متوسط هزينه فقيرترين خانوارهاست. بنابراين شکاف طبقاتي در جامعه ايراني پديده اي قابل انکار نيست و اعداد و ارقام ياد شده از وجود نابرابري هاي اجتماعي خبر مي دهد. ميزان رضايتمندي مردم ما در سطح پاييني قرار دارد. کساني که مخالف این عقیده هستند همان کساني هستند که در ويلاهاي ۶ هزار متري زندگي مي کنند و با رانت خواري زندگي هاي لاکچري دارند. توزيع فرصت هاي برابر براي همه نيست تا من نوعي بتوانم با تلاش زندگي نسبتا خوبي داشته باشم. ما بايد مستند و براساس شواهد صحبت کنيم، آمارهاي بانک مرکزي و سازمان هاي بين المللي نشان دهنده اين است که فاصله طبقاتي در جامعه ما وجود دارد و صرفا يک احساس نيست. شکاف طبقاتی، عدم عدالت اجتماعی، تبعیض و مشارکت مردمی در فریدون‌کنار چگونه است؟ موضوعاتی که خواسته یا ناخواسته و بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در جامعه شهری فریدون‌کنار نسبت بهم تاثیر و وابستگی دارد از جمله: بیکاری، طلاق، اعتیاد، رانت و پارتی بازی، تبعیض و... از عملکرد مسئولین و مردم نسبت به هم سرچشمه میگیرد، آنچه بصورت مصداقی در شهرمان اتفاق میافتد را نمیشود کتمان کرد و از آن به سادگی گذر کرد. وقتی در فریدون‌کنار آن پیرمرد پشت درهای مدیری بی دلیل منتظر مینشیند، وقتی آن جوان فرصت‌های مختلف جامعه رو از طریق مدیرانش بصورت برابر مطلع نمیشود، وقتی بستر مناسب برای اشتغال ، مسکن و گذران اوقات فراغتش فراهم نمیشود، وقتی بانوان در این شهر حتی درصد کوچکی برایشان زمینه فعالت مدنی و اجتماعی فراهم نمیشود، وقتی مدیران شهری کار چاق کنی را برای اقوام و آشنایان خود لازم میدانند، وقتی پارتی بازی و سوءاستفاده از مقام و قدرتی که جهت خدمت به مردم در اختیار آن فرد قرار گرفته را در موارد مختلف مشاهده میکنیم، وقتی فردی با رای مستقیم مردم به عنوان وکیلشان انتخاب میشود اما در مدت زمان کوتاهی خودش و نزدیکانش جهش نامتعارف اقتصادی پیدا میکنند، قطعا خروجی نامناسبی در جامعه ایجاد خواهد شد و نتیجه آن عدم اعتماد کافی مردم به کل #مسئولین_شهری و در پی آن مسئولین کشور میشود و #مشارکت_عمومی شهرمان به نابودی کشیده میشود و شهرمان میشود تنها شهر کمتر توسعه یافته استان مازندران که آسیب اجتماعی بالا و توسعه پایین دارد. علت اینکه مردم در زمان های حساس و گاها بحرانی کشور بیشتر به گروه های مردمی اعتماد میکنند تا دولت و مراجع رسمی، قطعا از عملکردیست که مسئولین ما رقم زده و حس بی اعتمادی مردم نسبت به مدیران، مسئولان به وجود آمده است. باید قبول کنیم به خودمان عادت داده ایم که دقیقه ۹۰ باید به داد هم برسیم، آیا نمیشود با هدف و برنامه ریزی در فصول مختلف مردمان شریفمان را در کنار مسئولین به بهانه های مختلف کنار هم قرار دهیم تا شهری بدور از تبعیض و عدم عدالت اجتماعی و غیره داشته باشیم؟ زمانی میتوانیم باهم، کنارهم و برای هم تلاش و زندگی کنیم که نسبت به هم احساس مسئولیت کنیم، قطعا نگاه جمعی و عمومی اثرات مثبتش بر کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت.ضرب‌المثل معروف خر و از پُل گذشتن را باید در وجودمان حذف کنیم و در طول مسیر کنارهم تلاش کنیم.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی