ویژه های خبری

تبلیغات در کناریها و شرایط آن

 

تعرفه تبلیغات در پایگاه خبری کناریها

پست اینستاگرام (تصویر) ۱۰۰ هزار تومان
پست اینستاگرام (ویدئو زیر یک دقیقه) ۱۱۰ هزار تومان
پست اینستاگرام (ویدئو بالا یک دقیقه) ۱۴۰ هزار تومان

استوری اینستاگرام (تصویر) ۱۰۰ هزار تومان
استوری اینستاگرام (ویدئو ۱۵ ثانیه) ۱۱۰ هزار تومان

پست تلگرام (تصویر) ۶۰ هزار تومان
پست تلگرام (ویدئو) ۷۰ هزار تومان

شماره تماس جهت هماهنگی: امیرعلی توراندازکناری ۰۹۳۵۷۵۸۴۴۳۶

 

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی