ویژه های خبری

برچسب زده شده با : فرمانداری فریدونکنار

=
روابط عمومی های خسته ادارات فریدونکنار... به بیانی ساده روابط عمومی ها رابط بین دس...
=
نارضایتی هشتاد درصدی شهروندان فریدونکناری از عملکرد یک ساله فرماندار/نتیجه نظرسنجی کناریها درخصوص عملکرد یک ساله فرماندار فریدون‌کنار  ...
=
احتمال تغییرات در فرمانداری فریدونکنار 🔹پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه سال هزار و چهارصد بود که کوروش ابراهیم نژاد گرجی حکم انتصاب خود به عنوا...
=
فرمانداری خاموش/خروجی جلسه ستاد ساماندهی نوروزی شما کجاست؟/چند پیشنهاد ساده کناریها به مسئولین فریدونکنار جهت استقبال از گردشگران به سال جدید نزدیک میشویم و ...

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی