ویژه های خبری

برچسب زده شده با : پل مرکزی فریدونکار

=
شهردار فریدونکنار خبر داد: اجرای نامناسب و آب رودخانه باعث خوردگی پایه ستون‌ها شده/پل مرکزی شهر بزودی مرمت و بازسازی اصولی و استاندارد خواهدشد #علی‌محمد_مقدس...

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی