ویژه های خبری

برچسب زده شده با : پیاده راه سبز ساحالی

=
بعد از پیگیری های #محمدمقدس شهردار فریدون‌کنار و اعضای شورای شهر جهت ساخت پروژه‌های پیاده‌راه ساحلی و اسکله تفریحی توسط #قرارگاهخاتم، روز پنج‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴...

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی