ویژه های خبری

برچسب زده شده با : کناریها سید عباس بردبار

=
پیش قدم شدن ما بر من لازمه توسعه یافتگی فریدونکنار/صحبتی با مسئولین بومی 1- اول خطابم می تواند به خودمان باشد، خودمان که می گویم یعنی #مردم، همان لفظی که مسئ...

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی