ناظر گمرکات مازندران: ۴۶ میلیون دلار کالا از گمرکات مازندران صادر شد

ناظر گمرکات مازندران گفت: در دو ماه اول سال جاری ۴۶ میلیون دلار کالا از طریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.